Obsługa prawna

Kompleksowa pomoc prawna

Nasze usługi obejmują porady prawne, opinie, analizę dokumentacji, reprezentację podmiotów indywidualnych i biznesowych, stałą opiekę prawną i kompleksowe wsparcie działalności podmiotów gospodarczych oraz reprezentację przed sądami i organami administracji.

Świadczymy usługi z zakresu

prawa cywilnego

Prawo cywilne to jedna z najważniejszych gałęzi prawa. Normuje stosunki majątkowe i niemajątkowe na linii osoby fizyczne – osoby prawne określane, jako podmioty prawa prywatnego

prawa handlowego i gospodarczego

prawo handlowe i gospodarcze jest to zespół norm prawa prywatnego, który normuje organizację przedsiębiorców i czynności gospodarcze, te wewnętrzne (krajowe) jak i międzynarodowe.

prawa administracyjnego

gałąź prawa obejmująca zespół norm generalnie-abstrakcyjnych o charakterze materialnym, mocy powszechnie obowiązującej w znaczeniu podmiotowym, regulujących sytuację prawną podmiotów niepodporządkowanych organom administracji publicznej.

Cennik

Wybierz jaki cennik chcesz zobaczyć bądź zjedź niżej.

KRS

Usługa Cena
Założenie spółki cywilnej 1000 PLN
Założenie spółki partnerskiej 2000 PLN
Założenie spółki jawnej 2000 PLN
Założenie spółki komandytowej 2000 PLN
Założenie spółki komandytowo - akcyjnej 3000 PLN
Założenie spółki z o.o. 2000 PLN
Założenie spółki akcyjnej 5000 PLN
Założenie stowarzyszenia 2000 PLN
Założenie fundacji 2400 PLN
Wpisanie zmian w KRS (np: zmiana adresu spółki, zmiana wspólników, zmiana członków zarządu) 600 PLN
Zgłoszenie sprawozdania finansowego 600 PLN
Przygotowanie projektów aktów podejmowanych przez organy spółki/stowarzyszenia/fundacji związanych z funkcjonowaniem podmiotu 400 PLN
Likwidacja spółki, fundacji lub stowarzyszenia 2000 PLN
Indywidualna konsultacja – porada prawna 250 PLN /godzina

AML

Pakiet I
400 pln

 • Procedura AML (Anti-money laundering)
 • Szczegółowa procedura kwalifikacji klienta do grupy ryzyka
 • Procedura oceny ryzyka dla podmiotu zobowiązanego
 • Wzory oświadczeń dla pracowników o zapoznaniu się z procedurę AML i obowiązkami z nimi wynikającymi
 • Wzór oświadczenia potwierdzającego dokonanie weryfikacji oraz identyfikacji klienta
 • Zestawienie niezbędnych czynności do podjęcia przez Spółkę, terminów ich wykonania oraz koniecznych do podjęcia środków bezpieczeństwa w zależności od przyjętej oceny ryzyka

Pakiet II
600 pln

 • Procedura AML (Anti-money laundering)

 • Szczegółowa procedura kwalifikacji klienta do grupy ryzyka

 • Procedura oceny ryzyka dla podmiotu zobowiązanego

 • Wzory oświadczeń dla pracowników o zapoznaniu się z procedurę AML i obowiązkami z nimi wynikającymi

 • Wzór oświadczenia potwierdzającego dokonanie weryfikacji oraz identyfikacji klienta

 • Zestawienie niezbędnych czynności do podjęcia przez Spółkę, terminów ich wykonania oraz koniecznych do podjęcia środków bezpieczeństwa w zależności od przyjętej oceny ryzyka

 • Nagranie wideo ze szkolenia wyjaśniającego w jaki sposób wdrożyć procedurę AML

 

Pakiet III
2800 pln

 • Procedura AML (Anti-money laundering)

 • Szczegółowa procedura kwalifikacji klienta do grupy ryzyka

 • Procedura oceny ryzyka dla podmiotu zobowiązanego

 • Wzory oświadczeń dla pracowników o zapoznaniu się z procedurę AML i obowiązkami z nimi wynikającymi

 • Wzór oświadczenia potwierdzającego dokonanie weryfikacji oraz identyfikacji klienta

 • Zestawienie niezbędnych czynności do podjęcia przez Spółkę, terminów ich wykonania oraz koniecznych do podjęcia środków bezpieczeństwa w zależności od przyjętej oceny ryzyka

 • Indywidualne szkolenie w jaki sposób wdrożyć procedurę AML

 • Pomoc we wdrożeniu AML wewnątrz organizacji

RODO

Pakiet I
400 pln

 • Polityka ochrony danych osobowych,

 • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

 • Ewidencja upoważnień,

 • Procedura reagowania na incydent dotyczący bezpieczeństwa informacji,

 • Rejestr wniosków dotyczących danych osobowych,

 • Rejestr okresu przechowywania informacji,

 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,

 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych,

Pakiet II
600 pln

 • Polityka ochrony danych osobowych,

 • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

 • Ewidencja upoważnień,

 • Procedura reagowania na incydent dotyczący bezpieczństwa informacji,

 • Rejestr wniosków dotyczących danych osobowych,

 • Rejestr okresu przechowywania informacji,

 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,

 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych,

 • Nagranie wideo ze szkolenia wyjaśniającego w jaki sposób wdrożyć procedurę AML

Pakiet III
2800 pln

 • Polityka ochrony danych osobowych,

 • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

 • Ewidencja upoważnień,

 • Procedura reagowania na incydent dotyczący bezpieczństwa informacji,

 • Rejestr wniosków dotyczących danych osobowych,

 • Rejestr okresu przechowywania informacji,

 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,

 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych,

 • Indywidualne szkolenie w jaki sposób wdrożyć RODO

 • Pomoc we wdrożeniu RODO wewnątrz organizacji

Zainteresowany?

Zostaw swoje dane a odezwiemy się do ciebie!