Obsługa prawna

Kompleksowa pomoc prawna

Nasze usługi obejmują porady prawne, opinie, analizę dokumentacji, reprezentację podmiotów indywidualnych i biznesowych, stałą opiekę prawną i kompleksowe wsparcie działalności podmiotów gospodarczych oraz reprezentację przed sądami i organami administracji.

Świadczymy usługi z zakresu

prawa cywilnego

Prawo cywilne to jedna z najważniejszych gałęzi prawa. Normuje stosunki majątkowe i niemajątkowe na linii osoby fizyczne – osoby prawne określane, jako podmioty prawa prywatnego

prawa handlowego i gospodarczego

prawo handlowe i gospodarcze jest to zespół norm prawa prywatnego, który normuje organizację przedsiębiorców i czynności gospodarcze, te wewnętrzne (krajowe) jak i międzynarodowe.

prawa administracyjnego

gałąź prawa obejmująca zespół norm generalnie-abstrakcyjnych o charakterze materialnym, mocy powszechnie obowiązującej w znaczeniu podmiotowym, regulujących sytuację prawną podmiotów niepodporządkowanych organom administracji publicznej.

Cennik

Wybierz jaki cennik chcesz zobaczyć bądź zjedź niżej.

KRS

AML

Pakiet I
400 pln

 • Procedura AML (Anti-money laundering)
 • Szczegółowa procedura kwalifikacji klienta do grupy ryzyka
 • Procedura oceny ryzyka dla podmiotu zobowiązanego
 • Wzory oświadczeń dla pracowników o zapoznaniu się z procedurę AML i obowiązkami z nimi wynikającymi
 • Wzór oświadczenia potwierdzającego dokonanie weryfikacji oraz identyfikacji klienta
 • Zestawienie niezbędnych czynności do podjęcia przez Spółkę, terminów ich wykonania oraz koniecznych do podjęcia środków bezpieczeństwa w zależności od przyjętej oceny ryzyka

Pakiet II
600 pln

 • Procedura AML (Anti-money laundering)

 • Szczegółowa procedura kwalifikacji klienta do grupy ryzyka

 • Procedura oceny ryzyka dla podmiotu zobowiązanego

 • Wzory oświadczeń dla pracowników o zapoznaniu się z procedurę AML i obowiązkami z nimi wynikającymi

 • Wzór oświadczenia potwierdzającego dokonanie weryfikacji oraz identyfikacji klienta

 • Zestawienie niezbędnych czynności do podjęcia przez Spółkę, terminów ich wykonania oraz koniecznych do podjęcia środków bezpieczeństwa w zależności od przyjętej oceny ryzyka

 • Nagranie wideo ze szkolenia wyjaśniającego w jaki sposób wdrożyć procedurę AML

 

Pakiet III
2800 pln

 • Procedura AML (Anti-money laundering)

 • Szczegółowa procedura kwalifikacji klienta do grupy ryzyka

 • Procedura oceny ryzyka dla podmiotu zobowiązanego

 • Wzory oświadczeń dla pracowników o zapoznaniu się z procedurę AML i obowiązkami z nimi wynikającymi

 • Wzór oświadczenia potwierdzającego dokonanie weryfikacji oraz identyfikacji klienta

 • Zestawienie niezbędnych czynności do podjęcia przez Spółkę, terminów ich wykonania oraz koniecznych do podjęcia środków bezpieczeństwa w zależności od przyjętej oceny ryzyka

 • Indywidualne szkolenie w jaki sposób wdrożyć procedurę AML

 • Pomoc we wdrożeniu AML wewnątrz organizacji

RODO

Pakiet I
400 pln

 • Polityka ochrony danych osobowych,

 • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

 • Ewidencja upoważnień,

 • Procedura reagowania na incydent dotyczący bezpieczeństwa informacji,

 • Rejestr wniosków dotyczących danych osobowych,

 • Rejestr okresu przechowywania informacji,

 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,

 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych,

Pakiet II
600 pln

 • Polityka ochrony danych osobowych,

 • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

 • Ewidencja upoważnień,

 • Procedura reagowania na incydent dotyczący bezpieczństwa informacji,

 • Rejestr wniosków dotyczących danych osobowych,

 • Rejestr okresu przechowywania informacji,

 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,

 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych,

 • Nagranie wideo ze szkolenia wyjaśniającego w jaki sposób wdrożyć procedurę AML

Pakiet III
2800 pln

 • Polityka ochrony danych osobowych,

 • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

 • Ewidencja upoważnień,

 • Procedura reagowania na incydent dotyczący bezpieczństwa informacji,

 • Rejestr wniosków dotyczących danych osobowych,

 • Rejestr okresu przechowywania informacji,

 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,

 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych,

 • Indywidualne szkolenie w jaki sposób wdrożyć RODO

 • Pomoc we wdrożeniu RODO wewnątrz organizacji

Zainteresowany?

Zostaw swoje dane a odezwiemy się do ciebie!